UPPDATERAD INFO! Inställda Biodlingskonferenser under våren 2020.

2020-03-16

Vi har beslutat att ställa in även den webbsända Biodlarkonferensen som var planerad till lördagen den 4 april.

Anledningen är att vi är en ganska stor grupp som ska genomföra konferensen och vi kommer från flera mer eller mindre drabbade orter. Vi följer myndigheternas rekommendationer och återkommer eventuellt med nytt datum beroende på utvecklingen av spridningen blir. Vi ber er därför att kontakta de som i era distrikt har anmält deltagande på konferensen och delge dem den här informationen.

Vid frågor, kontakta
Lennart Johansson
,
Telefon: 070-0009936


Förbundsstyrelsen hade i lördags 14 mars, ett ordinarie styrelsemöte i Skänninge, där bla ”Corona-läget” behandlades, med bäring framförallt på de nu förestående biodlingskonferenserna, kommande helg 21-22 mars (Ronneby, Skillingaryd) och helgen 4-5 april (Västervik, Visby).

En enig styrelse beslutade om att dessa konferenser inte skall genomföras, där främsta skälet är att närvarande kan ta med sig smitta till riskgrupper i våra nära omgivning, vilket under rådande omständigheter inte är försvarbart.

Förbundet kommer istället att erbjuda en Webbsänd konferens lördagen 4 april, med i princip samma innehåll som skissats i de fyra nu planerade konferenserna. Självklart är inte detta samma sak som att komma ut och träffas fysiskt, där vi utbyter våra tankar, åsikter och frågor med varandra vid luncher och fikaraster, men styrelsen anser ändå att beslutet är det logiska under de förhållande som just nu råder. De distrikt som nu berörs erbjuder vi att under hösten få möjlighet att besöka med någon av våra aktuella föreläsare, där vi kan träffas kring ett ämne eller två och där det finns möjligheter att också ventilera allmänna frågor. Vi hoppas att det skall vara möjligt att få ihop den planeringen framöver.

Vad som krävs och hur den kommande sändningen organiseras, kommer vi inom kort att återkomma med.