Intresset för biodling ökar stadigt i Halland

2021-06-21

På flera håll i landet har biodling blivit allt populärare under corona. I Halland är trenden mer långvarig än så, åtminstone de senaste tio åren ökar antalet odlare stadigt.

– Att det finns många små biodlare utspridda är ju bra för pollineringen och mångfalden, berättar Eva Castell, ordförande Hallands biodlardistrikt för SVT Halland.

Se inslaget här: