Konferens: Honungsbin och vilda pollinerare – finns det mat till alla?

2020-02-20

Jordbruksverket anordnar en konferens om honungsbin och vilda pollinerare som främst vänder sig till dem som arbetar med lantbruksrådgivning inom området ”Ett rikt odlingslandskap”. Vi ser emellertid gärna att biodlare från olika delar av landet deltar på konferensen. Se länkar nederst i mejlet för program och anmälan till konferensen.

Vad vet vi om konkurrens om nektar och pollen mellan honungsbin och vilda pollinerare?
Den 25 mars anordnar Jordbruksverket konferensen Honungsbin och vilda pollinerare – finns det mat till alla? i Linköping.

Vilda bin och honungsbin kan konkurrera med varandra om födan (pollen och nektar). Sedan flera år tillbaka har det pågått en het debatt i Danmark om detta, speciellt i samband med placering av honungsbisamhällen i naturreservat. I Sverige har vi ingen sådan debatt ännu men Jordbruksverket ser ett stort behov av att samla så mycket kunskaper och erfarenheter om problematiken som möjligt. Vi behöver både en ökad honungsproduktion och flera vilda pollinatörer i Sverige för att leva upp till målet om en ökad matproduktion i livsmedelsstrategin och målet om Ett rikt odlingslandskap.

Välkommen!

Program

Anmälan senast den 6 mars