Kunskapen om honung är generellt låg

2021-12-10

Honung är ett av världens tredje mest förfalskade, något som många inte känner till. 72 procent av de konsumenter som köper sin honung i …

Äkta honung utsätts idag för stor konkurrens från importerade produkter som uppges vara honung men som inte är det. Det är ett av världens
Hämtat från: Kunskapen om honung är generellt låg