Moderniserade regler för bekämpning av bisjukdomar

2018-11-08

Den första januari 2019 träder nya regler i kraft för kontroll av sjukdomar som hotar bin. Syftet är att modernisera smittskyddsarbetet…

krav på besiktning vid flytt till eller från smittförklarade områden
Sveriges Biodlares Riksförbund har under remisstiden uttryckt oro för
Hämtat från: Moderniserade regler för bekämpning av bisjukdomar