Nordisk-Baltiska bimötet viktigt för att utbyta kunskaper

2019-02-05

Hoten är många för alla pollinerande insekter, därför är det Nordisk-Baltiska bimötet viktig för att gemensamt utbyta erfarenheter och kunskaper, säger Monica Selling, förbundsordförande i Biodlarna, inför mötet i Göteborg.

Antalet pollinerande insekter minskar. Ett ensidigt hårt drivet jordbruk, där traditionella ängsmarker blir allt färre och ”de gröna öknarna” breder ut sig gör att betingelserna för bin blir besvärliga.

I år är det Sveriges tur att stå som värd och Biodlarnas förbundsordförande Monica Selling är president för mötet. Nordic Baltic Beekeeping Council genomförs varje år för forskare, rådgivare och biodlingsorganisationer. Under två dagar, den 7-8 februari, träffas biodlare från de nordiska och baltiska länderna i Göteborg.

Mötet ger en möjlighet att lyssna till aktuella forskningsrapporter och diskutera angelägna frågor inom nationell och internationell biodling

-Att få fram en gemensam strategi är angeläget. Efterfrågan på aktuell kunskap kring bin och biodling är enormt stor, säger Monica Selling. Efterfrågan på inhemsk honung och andra biprodukter ökar.  Även antalet biodlare ökar i Sverige.

Förra året ökade Biodlarnas medlemsantal rekordartat.

-Trots det, råder det brist på svensk honung. I Sverige producerar vi endast hälften av den honung som konsumeras i landet, berättar Monica Selling.

På årets möte deltar forskare och biodlarorganisationer från Norge, Danmark, Finland, Lettland, Estland och Sverige.

– Det här är ett viktigt möte för oss biodlare. Här kan vi utbyta erfarenheter och kunskap. Vi biodlare i de nordiska och baltiska länderna, vill och tar ansvar för våra pollinerande honungsbin, säger Monica Selling.

Vid frågor kontakta:
För Sveriges Biodlares Riksförbund
Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund
mobilnr: 073-845 85 15, monica.selling@biodlarna.se