Ny broschyr: Föreningskunskap – Välkommen som förtroendevald!

2023-02-17

Broschyren Föreningskunskap – Välkommen som förtroendevald! är en fortsättning på Föreningskunskap – Dags för årsmöte!.

Den tidigare broschyren fokuserar på årsmötesformalia, stadgar och motioner medan denna broschyr bland annat tar upp de förtroendevaldas uppgifter, styrelsens roll samt hur ett styrelsemöte kan hållas på ett bra sätt.

Vi hoppas detta utbildningsmaterial kan vara till hjälp i ert fortsatta föreningsarbete och att många nya biodlare vågar ta steget in som förtroendevalda i vår organisation.

Båda broschyrerna hittar ni som är medlemmar här:

Nedladdningsbara trycksaker

Biodlarnas medlemmar, föreningar och distrikt har också möjlighet att beställa broschyrer från Bibutiken.

Broschyrpaketen som kan beställas gratis av föreningar och distrikt hittar ni här:

https://bibutiken.biodlarna.se/for-foreningar-och-distrikt/gratis-broschyrpaket

Och här kan medlemmar beställa broschyrerna styckvis:

https://bibutiken.biodlarna.se/broschyrer/foreningskunskapdagsforarsmote

https://bibutiken.biodlarna.se/broschyrer/foreningskunskap-valkommen-som-fortroendevald