Ny utbildningssatsning ska hjälpa biodlare att få friska bin

2024-03-15

Det händer mycket inom Biodlarna, särskilt på området bihälsa. Den nya bihälsoplattformen http://friskabin.se har nu lanserats. Sidan samlar evidensbaserad kunskap om bihälsoarbete, erbjuder en rådgivningsfunktion i bihälsofrågor genom samarbetet med de regionala bihälsorådgivarna och kommer framöver tillhandahålla utbildningar för biodlare i bland annat den nya bisjukdomslagstiftningen. Sidan kommer fortsätta växa och publicera nytt innehåll varje månad. Bland annat kommer instruktionsfilmer för bihälsoarbete att spelas in och ett flertal webinar på ämnet att hållas under året. Gör gärna redan nu ett besök på sidan friskabin.se och bekanta er med dess innehåll.

Utöver detta kommer det inom kort gå att beställa den nya studieboken i bihälsa ”Bisjukdomar och förebyggande bihälsoarbete” via bibutiken. Tillsammans med den sedan tidigare utgivna boken ”Handbok i bihälsa” och nya friskabin.se kompletteras nu utbildningsmaterialet. Boken ”Bisjukdomar och förebyggande bihälsoarbete” är anpassad för att kunna användas som litteratur i en studiecirkel. Cirklar kan med fördel anordnas av antingen biodlarföreningar eller distrikt. Kursplan och färdiga powerpointpresentationer finns tillgängliga för de som är intresserade av att hålla i en studiecirkel. En utbildning för nya cirkelledare håller också på att tas fram.

Genom projektet Bihälsa-samverkan har medel sökts och beviljats för att etablera fältförsöksverksamhet inom förbundet med fokus på bihälsa. En grupp bestående av tio biodlare med stöd av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har bildats för att i sommar påbörja försöksverksamheten. Gruppen kommer bland annat undersöka nya behandlingsmetoder för varroa och vilken typ av foder som fungerar bäst att invintra bin med. Fältförsöksgruppens arbete och planerade aktiviteter kommer redovisas närmare här i Bitidningen senare under året.

Beredskapsgruppen för sammetsgetingen har också påbörjat sitt arbete. Nytt informationsmaterial för att underlätta identifiering av getingen kommer tas fram inför sommaren och samverkansarbetet med berörda myndigheter kommer utökas. Gruppen kommer också samla information om bekämpningsmetoder, testa och utvärdera fällor samt ta fram rekommendationer för förebyggande arbete i bigården för att skydda sig mot angrepp.

Richard Johansson, ansvarig för Biodlarnas utbildnings- och bihälsofrågor.