Nytt branschråd för svensk honung

2023-10-04

Sveriges Biodlares Riksförbund och Biodlingsföretagarna har idag gemensamt haft ett möte med aktörer inom den svenska honungsmarknaden.

Den svenska honungsmarknaden har under 2022 och 2023 sett annorlunda ut jämfört med tidigare, vilket påverkar många aktörer. Med anledning av detta bjöd Sveriges Biodlares Riksförbund och Biodlingsföretagarna in till ett öppet och förutsättningslöst samtal med önskan om att skapa en lägesbild över vilken situation vi har idag, titta på vilka utmaningar vi bäst jobbar tillsammans med för att komma förbi och med förhoppningen om att hitta en gemensam strategi att jobba framåt med.

Mötet resulterade i att man beslutade att starta Branschrådet för svensk honung. Branschrådets syfte är att samarbeta för att öka efterfrågan på svensk honung samt att bevaka honungsmarknaden. Mötet var det inledande steget mot ett mer tydligt samarbete mellan olika organisationer och aktörer inom honungsbranschen. Vi kommer att löpande informera om det arbete som Branschrådet för svensk honung planerar att genomföra.