Fräcka kuppen: Bikupor för flera hundratusen stulna

2018-05-31

– Det är nu, mellan maj och september som vi tjänar våra pengar. Blir man då av med den här mängden kupor förlorar man en hel årsinkomst,…

tidigare haft svårt att bygga upp sin verksamhet igen.

Läs mer här

”LRF:s beslut idag visar att de vill fortsätta använda gifter”

-Med detta beslut visar LRF att de vill fortsätta förgifta bina och andra pollinatörer. Detta kommer få långsiktiga negativa konsekvenser för vår miljö och den biologiska mångfalden, säger Lasse Hellander,

Läs mer här

Fler kvinnor väljer biodling i Ankarrum

2018-05-30

Ankarsrum Ankarsrums Biodlarförening har startat säsongen med ett upptaktsmöte. Nu är det möte varje tisdag hela sommaren.

: Katja Göller.

För närvarande pågår ingen kursverksamhet hos Ankarsrums Biodlarförening,

Läs mer här

Biodlarna kritiskt mot LRF:s avgiftshöjning

En kraftigt höjd avgift gör att Biodlarna lämnar sin plats som organisationsmedlem i LRF:s fullmäktige. På ett år har avgiften höjts med…

Det blev avslag för Biodlarnas (Sveriges biodlares riksförbunds) motion på LRF:s stämma.

Läs mer här

”LRF:s beslut idag visar att de vill fortsätta använda gifter”

Med detta beslut visar LRF att de vill fortsätta förgifta bina och andra pollinatörer. Detta kommer få långsiktiga negativa konsekvenser för vår miljö och den biologiska mångfalden, säger Lasse Hellander,

Läs mer här