Politikernas nya grannar – 25 000 bin

2018-09-05

En drottning, surrande drönare, en armé av vakter och tusentals arbetare. Ovälkomna ockupanter på kommunhustaket? Nej, 25 000 bin som…

andra bina var de hittat mycket nektar.

Men sommaren är över. Bisamhället förbereder sig för idet. Invånarantalet har gått ner till hälften
Hämtat från: Politikernas nya grannar – 25 000 bin