Pressmeddelande: Honung – en biprodukt

2017-06-08

Honung är det naturliga söta ämne som honungsbin bereder av nektar från växter. Bina omvandlar nektar genom att tillföra mjölksyrabakterier som finns i deras honungsmagar.

Honungsbin är sociala djur som lever i samhällen. Det innebär att de och deras äggläggande drottning måste ha samlat mat under sommarsäsongen för att kunna ha mat över vintern. Ett bisamhälle samlar in mer honung än vad de behöver över vintern så även om de får behålla egen honung eller får sockerlösning av biodlaren kommer det oftast bli ett överskott av honung som biodlaren kan skatta.

Det finns en felaktig bild (från filmer från utlandet) om att bina dödas när honungen skördas. Inget är mer fel för de flesta biodlare. Som biodlare är varje bi mer värdefull levande än död och bina tas därför bort från ramarna innan honungen skördas.

Honung är verkligen en biprodukt. Dels för att det bara är honungsbin som kan tillverka honung och dels för att värdet av honungen endast är en liten del av det som bina genom sin pollineringstjänst tillför växten. Nektar finns som lockbete för att bina ska komma till blomman som blir pollinerad när biet flyger från blomma till blomma och suger nektar. Eftersom bina kommunicerar med varandra och är blomtrogna blir pollineringen mycket effektiv jämfört med andra pollinatörer som flyger från blomma till blomma utan att hålla sig till någon speciell art.

Nu börjar honungen skördas i Sverige. Honungsskörden brukar ligga på ca 3000 ton, ca hälften av den honung vi konsumerar i landet. I de södra delarna av landet är den första skörden avklarad, i Mälardalen börjar skörden nu i början av juni och i landets norra delar väntar de fortfarande på att sommaren och därmed nektaren ska komma.

I början av sommaren är honungen ljus och blommig i smaken. Om biodlaren skattar ofta kan man få sorthonung. Det innebär att honungen i huvudsak kommer från samma växter. Honungen skiljer sig mycket i både färg och smak.

Har man tur som konsument så kan man få tag på nyslungad honung. Den är flytande och helt fantastisk att äta tillsammans med bär och glass. De flesta burkar med flytande svensk honung kommer att kristallisera, sockerarterna i svensk nektar sörjer för det. Honungsprimören bör därför avnjutas så snart man kan, men honungen kan enkelt bli flytande igen om man värmer den försiktigt.

När man köper svensk honung så stödjer man automatisk pollinering av svensk natur. Det är det enklaste sättet att stödja svensk biodling som är så viktig för att se till att blommorna hos bär, frukt och grönsaker blir befruktade. Vi behöver fler biodlare i Sverige så att mer av vår natur kan bli pollinerad.

För ytterligare information kontakta:
Hanne Uddling, ledamot Biodlarna, 073-3341418, hanne.uddling@biodlarna.se
Ingmar Wahlström, vice ordförande Biodlarna, sakkunnig inom honungs- och märkningsfrågor, 070-992 93 30, ingmar.wahlstrom@biodlarna.se

Pressmeddelande 2017-06-08