Pressmeddelande: LRF vill INTE stödja ursprungsmärkning av importerad honung

2017-05-22

Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) har motionerat till LRFs årsstämma om att kräva ursprungsmärkning av importerad honung. Sverige importerar 50% av den honung vi äter idag. Konsumenten bör kunna välja vilken honung man köper. Idag märks burkarna med: ”Honung från EU/länder utanför EU”. Konsumenten har inte en chans att välja eller välja bort.
Hälften av honungen som importeras till EU årligen, ca 200 000 ton, kommer från Kina (ca 100 000 ton) denna honung kan troligen vara tillverkad av rissirap, alltså inte i närheten av bin. Kina exporterar både ”fuskhonung” och rissirap till länder som sen förvandlar sirapen till ”honung”. Genom analyser kan ”fuskhonungen” avslöjas. Den kan också innehålla förbjudna rester av antibiotika och bekämpningsmedel, har provtagningar visat.

Biodlarna har, som medlemmar i LRF, motionerat till årets stämma om stöd för att driva att Livsmedelsverket ändrar märkningsreglerna i enlighet med Italiens beslut, vilket godkänns av EUkommissionen. I ett skriftligt svar från EU-kommissionen anger de att Italiens märkning med olika ursprungsländer i blandningshonungen är helt i linje med förordningen. Men LRF avslår motionen.
I svaret till motionen talar LRF om helt fel sida av märkningen, dvs svensk honung. ”För svensk honung finns klara och tydliga regelverk som vi inte vill ändra på!” säger Biodlarnas ordförande Monica Selling ”Men vi vill ha en tydlig märkning för vilka länder som den blandade honungen kommer ifrån!” fortsätter Monica. ”Konsumenten ska kunna veta vilken honung man vill välja bort!”
I LRFs svar anser man att man kan blanda svensk honung med fruktos från något annat land inom EU eller utanför EU, dvs någonstans på jorden, och ändå kalla den för svensk flytande honung. Men då bryter man mot de reglerna som gäller för svensk honung. Honung som blandats med fruktos för att vara flytande, får inte märkas som honung.
”Det verkar som om LRFs sakkunniga som skrivit motionssvaret till styrelsen, inte vet vad regelverket säger som gäller svensk honung idag.” säger Lasse Hellander. ”Det är märkligt att LRF som i alla lägen och i enlighet med Livsmedelsstrategin, vill värna svensk produktion, inte ställer upp på våra önskemål gentemot Livsmedelsverket!” fortsätter Lasse.
Det är olika honung från hela världen som blandas, behandlas och ”berikas” med olika tillsatser så att de blir flytande. Enligt reglerna ska all svensk honung märkas med ”Honung från Sverige” eller ”Svensk honung”. Det räcker inte med honung från Gotland!
Bakom motionen till LRF och kravet om ursprungsmärkning står både Sveriges Biodlares Riksförbund och Biodlingsföretagarna, dvs alla organiserade biodlare i Sverige.

För ytterligare information vv kontakta:
Monica Selling, 073 673 74 28
Ordförande Biodlarna

Lasse Hellander, 070 216 33 90
Styrelseledamot/ombud LRFstämman

Anna Ahnér, 0142 48 20 06
kommunikatör Biodlarna

 

PRESSMEDDELANDE 2017-05-19