Rapportera hur långt våren kommit kring dina bikupor

2021-03-22

I helgen var det vårdagsjämning. Hur långt har våren kommit intill dina bikupor?

Bild: Kjell Andersson

Sverige är ett avlångt land och  olika vårtecken tar  olika lång tid på sig innan de syns.  Även de sydligaste delarna av landet kan uppleva nya vårtecken i Valborg, eller till och med långt senare.

Genom att dokumentera när vårtecknen kommer år från år kan forskning och miljöövervakning se hur olika växter påverkas i olika delar av landet.

Du kan hjälpa till med observationerna av vårtecken och rapportera dem på en sida som heter www.vårkollen.se. Då kan forskare tillsammans med Botaniska föreningen få koll på hur det ser ut år efter år.

Vårkollen genomförs av Svenska Botaniska Föreningen och Svenska fenologinätverket. Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman för svenska fenologinätverket.

Här kan du rapportera in vårtecken.