Registrera och avsluta uppdrag

De som kan registrera och avsluta uppdrag är: Ordförande, kassör, sekreterare och medlemsansvarig/administratör för medlemssystemet i förening och distrik.

Instruktionsfilm för att lägga till och avsluta uppdrag

 

Detaljerade instruktioner

Börja med att logga in som administratör i Biodlarnas medlemssystem genom att använda denna länk: https://www.biodlarna.se/medlemsservice/inloggning

I vänstermenyn klickar du på Min förening och sedan Uppdrag.

Lägga till eller avsluta ett uppdrag:

 • Klicka på ”Skapa uppdrag”
 • Sök fram rätt person genom att skriva in personens namn eller medlemsnummer.
 • Ange vilket uppdrag personen har fått.
 • Ange startdatum: när uppdraget startade.
 • Ange slutdatum om sådant finns.
 • Klicka på Spara.
 • Tänk att avsluta uppdraget för den person som hade uppdraget tidigare. Gäller bara vissa roller som t.ex. ordförande, kassör, sekreterare.

Avsluta uppdrag:

 • Leta fram personen vars uppdrag ska avslutas.
 • Klicka på Avsluta uppdrag.
 • Sätt slutdatum på uppdraget.
 • Klicka på Spara.
 • När slutdatum passerats stängs uppdraget ner. Historiken sparas.
De uppdrag som kan läggas till är

I uppdragsgruppen Förenings/distriktsstyrelse:

 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Ledamot
 • Medlemsansvarig förening/distrikt

I uppdragsgruppen Ombud till distrikts/riksförbundsmöte:

 • Ombud till distrikts/riksförbundsmöte
 • Eersättare till distrikts/riksförbundsmöte

I uppdragsgruppen Övriga uppdrag:

 • Avelssamordnare
 • Bihälsosamordnare
 • Kvalitetssamordare
 • Honungsbedömmningskommitténs ordförande
 • Näringsbiodlingssamordnare
 • Utbildningssamordare
 • Mentor
 • Kontaktperson
 • Hemsideansvarig distrikt/förening