Reslutatet för vårkollen

2023-05-05

Under valborgshelgen uppmanade Svenska Botaniska Föreningen och SLU allmänheten att kolla upp en handfull vårtecken och rapportera in dessa på sidan vårkollen.se.

Helgens rapporter visar att våren 2023 är historiskt sen, om man jämför med tidigare mätningar.

– Vi har forskningsresultat som visar att lövsprickningen hos björk och blomningen hos vårblommande arter tidigarelagts ett par veckor sedan 1873 och vi vet att olika arter kommer att påverkas på olika sätt av klimatförändringen. Vi ser också att vårvädret enskilda år kan göra att vi tillfälligt är tillbaka till 1800-talets vårar, säger Ola Langvall vid Sveriges lantbruksuniversitet och samordnare för Svenska fenologinätverket i en nyhet från SLU.

Hela nyheten om resultatet för Vårkollen kan du läsa här.