Så ett frö på Världsbidagen

2019-05-14

Den 20 maj firas den internationella bidagen, världsbidagen.
-Fira gärna denna dagen med oss Biodlare.  Så ett frö, både hos vänner och i rabatten, säger Monica Selling, ordförande Biodlarna.

 

Vi är idag 14 000 biodlare. En rekordökning förra året med 1000 fler medlemmar, och det stora intresset för biodling verkar hålla i sig. Sveriges Biodlares Riksförbund har i sitt överklagande av Kemikalieinspektionens nöddispens till landets betodlare klart visat att vi tar ansvar för miljön i dess helhet. En miljö som vi vill ska gynna alla insekter.

-Många biodlare har en stor och djup kunskap i miljöfrågor. Vi följer forskningen och vi speglar tillståndet på miljöfronten, inte minst genom att delta i det internationella miljöarbetet i EU och organisationen BeeLife, berättar Monica Selling.

Viktig att säga är att honungsbin inte konkurrerar ut vilda bin. Förutom vid de stora odlingslandskapen med en gröda. Där får vi vara varsamma med utplacering av antalet bikupor.

-Positivt är det ökande intresse bland lantbrukare för plantering i åkermarkernas kantzoner. Där de sår öar av fler blommande växter över säsongen, säger Monica Selling.

Det pågår flera projekt/initiativ till gagn för alla tama och vilda bin och pollinerare.

Ju fler i Sverige som engagerar sig, och på olika sätt bidrar till att öppna ögonen på arbetskamrater, vänner och bekanta – desto bättre för vår livsmiljö, för våra barn och barnbarn.

-Så ett frö, både hos vänner och i jorden, uppmanar Biodlarnas ordförande Monica Selling.

 

Tips på frön att så:

·         Honungsört

·         Lavendel

·         Kärleksört

·         Kaprifol

·         Hallon

·         Jättevallmo

·         Rosenstav

·         Honungssalvia

·         Gul fetknopp

·         Kantnepeta

·         Frukträd och

·         Kryddväxter

 

Här hittar du mer information om bakgrunden till Världsbidagen.

 

Vid frågor kontakta:
För Sveriges Biodlares Riksförbund
Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund
mobilnr: 073-845 85 15, monica.selling@biodlarna.se

Sveriges Biodlares Riksförbund, intresseorganisationen för 14 000 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige. Vi har 270 föreningar i 25 distrikt i hela landet och vårt kontor finns i Skänninge.