Sävsjö kommun bedriver pollineringsprojekt i samarbete med Sävsjöortens biodlarförening

2023-04-19

Allt fler kommuner tar ett aktivt beslut om att jobba främjande för våra pollinatörer.

I Sävsjö kommun kommer man denna säsong låta utvalda gräsytor få växa upp och blomma i stället för att klippa dem. Målet är att öka den biologiska mångfalden och även inspirera fler att göra samma sak.

Att låta gräsmattorna blomma är en del i projektet Pollinering i centrum, där kommunen samarbetar med bland annat Sävsjöortens biodlarförening.

Mer om projektet kan du läsa på Sävsjö kommun hemsida.

Fler exempel på kommuner som omvandlar gräsmattor till äng hittar du här:

Huddinge kommun

Håbo kommun

Höganäs kommun

Jönköpings kommun

Luleå kommun

Växjö kommun