Sommarhälsning från Biodlarnas kansli!

2017-07-05

Biodling och förbundet seglar i fortsatt medvind! Uppmärksamheten i massmedia är fortsatt mycket stor och vi möts av många olika nyheter, som handlar om vårt ämnesområde.

När vi skriver juni 2017 är har vi precis brutit igenom 12 500-strecket, avseende antalet medlemmar i förbundet. Detta innebär att vi för nionde året i rad ökar vårt medlemsantal! Detta ger oss en värdefull stabil grund att stå på.

Grunden för denna ökning är att intresset för biodling ständigt ökar. Nyckeln till att våra nya medlemmar kommer att fortsätta med sin biodling är om vi kan ge alla nytillkomna en bra utbildning, i form av en väl genomtänkt utbildningsstruktur och också att alla våra fantastiska föreningar tar emot alla nya medlemmar på ett bra sätt. Utan föreningarnas uppoffrande arbete, skulle vi inte se den positiva utvecklingen inom förbundet. Föreningarna är kärnan i vår rikstäckande verksamhet.

Även om något är bra så är det viktigt att fortsätta att utveckla en verksamhet. Vi fortsätter därför att utveckla vår utbildningsstruktur och vi vet att utbildningsfrågorna är högt värderade av nästan alla våra medlemmar.

Ni som ännu inte har botaniserat eller tagit del av vår senaste medlemsundersökning rekommenderar vi er att gå in på vår hemsida och läsa den. Ni finner undersökningen här. Genom undersökningen kan vi utläsa en hel del intressanta saker. Vi vill samtidigt tacka alla för att ni ställer upp och hjälper oss i vårt arbete att utveckla förbundet, där medlemsundersökningar är ett viktigt verktyg och orientering, att utveckla vårt stolta förbund.

Sedan i vintras har förbundet med hjälp från det nationella honungsprogrammet en egen rådgivare, Karina Karlsson, som man kan få hjälp av i olika biodlingsfrågor.

Vår nya hemsida är klar och den ligger i en modern plattform. De flesta distrikt har nu anslutit sig till denna sida och under hösten hoppas vi kunna släppa på de föreningar som också önskar att ligga under vår gemensamma plattform. Vår förhoppning är att de flesta skall uppfatta den nya hemsidan på ett positivt sätt, även om det här med layout och utformning uppfattas olika. Vår övertygelse att vi nu har fått ett modernt, användarvänligt och utvecklingsbart verktyg, som vi dessutom kan utveckla vår administration ikring. För att ge alla medlemmar en ännu större omvärldsbevakning, så kommer vi att varje dag lägga ut ett större nyhetsflöde än tidigare. Publicerade nyheter är givetvis inom vårt ämnesområde, men det innebär inte att förbundet står bakom det som framförs i alla artiklar, utan nyhetsbevakningen är till för att var och en, skall ha en möjlighet att själv bilda sig en uppfattning.

Till sist vill vi uppmana er alla att höra av er till oss på kansliet om det är något som vi skall ändra på eller om ni har några funderingar.  Specifika frågor kan också ställas till våra olika kommittéer, som vi har inom olika ämnesområden. Vår förbundsstyrelse uppskattar också kontakter från er! Vi vet att vår ordförande får många mail och det är givetvis möjligt att ställa frågor till samtliga i vår förbundsstyrelse.

Kansliet håller sommarstängt från 8 juli till 7 augusti. Under denna tid lyssnar vi löpande av telefonsvararen om det är några ”akuta” ärenden.

Vi på kansliet önskar Er alla en

Härligt skön sommar!