Studie om varroans påverkan på virus hos honungsbin

2024-01-15

En internationell studie publicerad den 15 januari 2024, visar på varroakvalstrets påverkan på vilka virus som finns hos honungsbin. Resultaten är viktiga för övervakning och forskning om honungsbins hälsa.

I studien har forskare genomfört analyser av 14 olika virus i historiska prov som samlats in strax före och efter varroa-expansionen runt 2010, i olika delar av världen.

– Varroa är ett stort problem för biodlingen på grund av de virus den sprider. Det mest kända är Deformed wing virus som ger deformerade vingar. Samhällen som inte behandlas mot varroa dör inom några år, säger Joachim de Miranda forskare på SLU, i artikeln som publicerats av SLU.

Artikeln finns att läsa i sin helhet på SLUs hemsida: https://www.slu.se/ew-nyheter/2024/1/stor-paverkan-pa-varldens-bivirus-fran-invasivt-kvalster/