Surrande parker lanseras på mässan Nordiska trädgårdar

2018-03-19

Besökare i några av landets främsta parker och trädgårdar kommer i vår och sommar att kunna lära sig vilka växter som är matnyttiga för bin, fjärilar, blomflugor och andra pollinerande insekter. Lokala biodlare kommer att visa hur bin och biodling bidrar till pollineringen. Kampanjen Surrande parker och trädgårdar är ett samarbete mellan nätverket Swedish Society of Public Parks and Gardens och Svenska Bin. Kampanjen lanseras på Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan 22-25 mars och drar sedan igång under Pollineringsveckan 19-27 maj. Läs mer här.