Uppdatering: Angående nya regler gällande producentansvar för förpackningar

2024-03-27

Biodlarna har fortsatt kontakt med Naturvårdsverket och NPA gällande vilka regler som kommer att gälla för våra medlemmar som förpackar sin egen honung.

Igår fick vi ett ärendenummer hos Naturvårdsverket och de kommer nu att titta närmare på vad som anses vara en ”obearbetad” produkt samt ytterligare vägledning kring begreppet ”yrkesmässigt” när det rör sig om mindre verksamheter. De kommer även att kontakta sina jurister för att få stöd i frågan. Så snart vi fått ytterligare information återkommer vi.