Värdet av honungsbin ökar

2020-02-24

Det ekonomiska värdet av honungsbinas pollinering i odlade grödor i Sverige är 315-641 miljoner kronor. Det visar den uppdaterade rapport…

, säger Björn Gustavsson, rådgivare inom biologisk mångfald och bihälsa på Jordbruksverket.
Mer information
Läs hela rapporten…
Hämtat från: Värdet av honungsbin ökar