Vi bygger för framtiden

2020-10-12

I serien ”Så här gör vi” berättar Södra Inland om bygget av sin nya samlingslokal. Under våren hängde Södra Inlands närvaro vid Kringledammen i Kareby på en skör tråd. Nu har föreningen bestämt sig för att agera och bygga en egen samlingslokal.

–Vi kan inte vänta på att någon annan ska lösa de problem som uppstår när förutsättningarna ändras, säger föreningens ordförande Lillemor Bulukin.

Efter nästan 30 år på en och samma plats blev Södra Inlands Biodlareförening i Kungälv uppsagda. Marken skulle användas till annat. Året var 2015.
Bara några kilometer bort fanns Kareby Idrottssällskaps anläggning med stort klubbhus och naturskönt läge. Sven Pettersson, föreningsmedlem, tillika medlem i Kareby IS, såg möjligheterna och tipsade Södra Inlands styrelse.

–På platsen fanns en mindre klubbstuga som biodlarna kunde få köpa. Och för våra måndagsträffar kunde vi för en blygsam summa hyra in oss i Kareby IS samlingslokal. Det var en perfekt lösning för oss, berättar Yvonne Strid, dåvarande ordförande i föreningen.

Förhandlingar inleddes.

Efter många turer, en krävande avtalsprocess och en kostsam lantmäteriförrättning, var avtalen i hamn. Entusiastiska medlemmar bidrog med många arbetstimmar för flytt och iordningställande av en ny klubbstuga i vilken en kurslokal och ett funktionellt slungrum inreddes. En bipaviljong – uppkallad efter Gunnar, mångårig medlem – och ett antal smålandskupor och andra bihus fick härliga placeringar i skogskanten.
–Bin och medlemmar trivdes osedvanligt bra vid Kringledammen!

Samarbetet med Kareby IS och med de kringboende fungerade klockrent, säger Yvonne Strid som ägnade en stor del av sin ordförandetid åt frågan. Men mindre än två år efter att det sista avtalet var undertecknat stod det klart att idrottsföreningen inte längre skulle vara kvar vid dammen. De ville ner till samhället där det fanns konstgräs och bättre tillgänglighet. Rykten började snurra. Var klubbhuset till salu? Vad skulle hända med föreningens möjlighet att hyra samlingslokalen? Skulle Södra Inlands kunna köpa klubbhuset?

–Till saken hör att biodlarföreningen disponerar ett kapital sedan många år.

Pengarna är en gåva från Leif Svensson, en hängiven medlem, som hade önskan att pengarna skulle användas av biodlarföreningen till en egen anläggning, berättar Lillemor Bulukin, ordförande sedan 2019.

En tid av osäkerhet och brist på information följde. Så småningom visade det sig att klubbhuset var en bricka i en kommunal flyttkarusell. Huset kom aldrig ut till försäljning; anläggningen var vikt för brukshundsklubben i Kungälv, som hittills huserat på kommunal mark som nu var aktuell för annan verksamhet.

–Med en ny förening som ägare till skulle vi inte längre ha samma tillträde till samlingslokalen, säger Lillemor Bulukin.

Och att träffas på måndagar, sköta om bina, fika och prata biodling är en viktig och uppskattad del i vår verksamhet. Tanken på att bygga eget började ta form. Styrelsen kontaktade Kungälvs kommun för att genom markarrende få utrymme att uppföra en ny byggnad.

– I början av juni hade vi ett möte med kommunen, och bara några dagar senare fick vi förslag på en arrendetomt, berättar Lillemor Bulukin.

I mitten av juni skickade styrelsen ut information till alla medlemmar. Medlemmarna uppmanades att via en länk till ett frågeformulär ge sin åsikt om framtiden. Hundra procent av dem som svarade stöttade förslaget att föreningen skulle bygga eget i någon form. Vid ett digitalt måndagsmöte fick styrelsen ytterligare klartecken att gå vidare i planeringen för en ny samlingslokal.

I slutet av augusti arrangerade styrelsen ett fysiskt möte vid föreningens bigård där medlemmarna kunde titta på bygglovsritningarna till ”Leifs hus” och se den nya arrendetomten.

–Det var första gången på nästan fem månader som vi sågs i verkligheten och det var många glada miner. Arne Christiansen, tidigare ordförande som var den som mottagit gåvan från Leif Svensson för 18 år sedan, tog ett symboliskt första spadtag. Vi hade vädergudarna med oss och de utlovade skyfallen uteblev, berättar Lillemor Bulukin.

När detta skrivs är det 1 september.
Föreningens bygglovsansökan processas i kommunen och det kan ta upp mot tio veckor att få bygglovet. Under den tiden ska föreningen ha årsmöte där en budget för bygget samt en risk- och konsekvensanalys ska presenteras för medlemmarna.

– Själva årsmötet är en utmaning i coronatider. I styrelsen diskuterar vi nu hur mötet ska läggas upp så att så många av föreningens medlemmar som möjligt kan delta, säger Lillemor Bulukin.

– När alla lampor lyser grönt är vi redo att gå vidare. Våra medlemmar har tidigare visat prov på ett fantastiskt engagemang i föreningen och jag sticker inte under stol med att vi är väldigt beroende av detta engagemang även denna gång. Men styrelsen hyser gott hopp att vi ska gå i land med vår satsning, avslutar Lillemor Bulukin.

 

LILLEMOR BULUKIN
Ordförande
Södra inlands Bf