Vi kräver en avveckling av gifter i jord- och skogsbruket

2020-08-28

Det konventionella industrijordbruket är idag det största hotet mot den biologiska mångfalden.

-Vi biodlare är oroliga över den långsamma avvecklingen av gifter inom jordbruket, säger Monica Selling, ordförande Sveriges Biodlares Riksförbund.

Trots att forskningen påvisat riskerna för pollinerande insekter, envisas organisationer kring EU att föreslå lättnader i kraven på jord- och skogsbruket i användningen av olika bekämpningsmedel.

-EU:s jordbrukspolitik måste ändras radikalt för att stoppa en miljökatastrof och för att bromsa pågående klimatförändringar. Gifterna inom jordbruket skapar bidöd, säger Monica Selling.

Just nu pågår förhandlingarna om jordbrukspolitiken inom EU. Samtidigt lobbar företag med enorma ekonomiska resurser för ett fortsatt industrijordbruk som medför minskad biologisk mångfald med konstgödsel och ökad användning av gifter.

-Den jordbrukspolitik vi har nu i EU och Sverige påskyndar dessvärre klimatförändringarna, säger Monica Selling.

Vi menar också att det inte är försvarbart att ge enorma ekonomiska EU-stöd till ett jordbruk som skapar skador på naturen och miljön, som inte går att återkalla.

Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) är medlemmar i organisationen BeeLife, European Beekeeping Coordination. Organisationen driver hela tiden på för att reformera den gemensamma jordbrukspolitiken. BeeLife har formulerat ett förslag ”A CAP for pollinators” som finns med i debatten i EU-parlamentet. Många andra organisationer driver också på för att utvecklingen av jordbruket ska utvecklas till ett hållbart jordbruk som garanterar biologisk mångfald.

Biodlarna nås av många andra rapporter, senast 50 miljoner bin döda i regionen Masimurje i Kroatien. Tusentals forskare står bakom den linje som BeeLife, IUCN, FN och miljöorganisationer driver, och som även vi inom Sveriges Biodlares Riksförbund står bakom.

-Vi biodlare kräver ett uppvaknande hos alla berörda beslutsfattare! I Sverige och i EU-organisationen. Vi värnar livsrummet för våra tambin och för alla livsviktiga pollinatörer!

 

Vid frågor kontakta:
För Sveriges Biodlares Riksförbund

Monica Selling, ordförande Biodlarna,
mobilnr:  073-845 85 15 monica.selling@biodlarna.se

Lasse Hellander, adjungerad till Biodlarna
mobilnr: 070-216 33 90

Relaterad information Apimonidas pressrelease: Is Europe lowering the standards of Protection Goals for Risk
Assessment of Pesticides to bees?

 

Sveriges Biodlares Riksförbund, intresseorganisationen för mer än 15 000 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige. Vi har 270 föreningar i 25 distrikt i hela landet och vårt kontor finns i Skänninge.