Watercircles dubblar ersättningen för biodlarförsäkring

2021-07-07

Foto: Watercircles • Amerikansk yngelröta — ingen bisak. Watercircles har nu beslutat att höja ersättningen från 2 500 kronor till 5 000 …

5 000 kronor per bisamhälle. Höjningen genomförs utan att premien stiger.
– Kostnaden för den enskilde biodlaren om ett bisamhälle måste
Hämtat från: Watercircles dubblar ersättningen för biodlarförsäkring