​Björn Lagerman kungligt hyllad för Beescanning

2019-03-19

Björn Lagerman (Lindesberg) vann första pris på Food Tech 2019 i Örebro för appen Beescanning – och priset delades ut av prins Carl Philip….

en app som kan upptäcka om en bikupa smittats av det skadliga kvalstret Varroa.
Priset delades ut av Prins Carl Philip som även gjorde en
Hämtat från: ​Björn Lagerman kungligt hyllad för Beescanning