20 000 biarter kartläggs över hela världen

2020-11-26

Nu ska världens olika biarter kartläggas för att kunna bevaras bättre.Förutom att bina producerar honung är de oerhört viktiga för …

biarter kartläggas för att kunna bevaras bättre.
Förutom att bina producerar honung är de oerhört viktiga för pollinering – men många arter
Hämtat från: 20 000 biarter kartläggs över hela världen