50 miljoner döda bin i Kroatien – kopplas till bekämpningsmedel

2020-06-18

En region i Kroatien har meddelat att de drabbats av en naturkatastrof sedan 50 miljoner bin hittats döda i området. Den troliga orsaken är…

på grund av insektsgifter i jordbruket. Förutom bekämpningsmedel stressas bisamhällen också av klimatförändringar.
Željko…
Hämtat från: 50 miljoner döda bin i Kroatien – kopplas till bekämpningsmedel