Angående nya regler gällande producentansvar för förpackningar

2024-03-20

Gällande det nya regelverk som trädde i kraft den 1 januari 2024 angående producentansvar för förpackningar, så undersöker Sveriges Biodlares Riksförbund för närvarande vilka regler som kommer att gälla för biodlare som förpackar sin egen honung.

Vi har kontakt med både Naturvårdsverket och Näringslivets Producentansvar (NPA), men har ännu inte fått ett entydigt svar.

Vi kommer att löpande informera om detta så snart vi har uppdaterad information tillgänglig. Informationen kommer att spridas både genom våra digitala kanaler och i Bitidningen.