Angående situationen på den svenska honungsmarknaden

2023-06-19

Svenska Biodlares Riksförbund (Biodlarna) tar den aktuella situationen på honungsmarknaden på allvar. Utifrån detta höll representanter från Biodlarna, Biodlings Företagarna (BF), Svenska bin och Honungsringen ett möte tidigare i våras för att diskutera situationen. Resultatet av mötet innebar en uppdelning av arbetsområden där vi har tre olika fokusområden.

Det första fokusområdet är att tillhandahålla information till konsumenterna. BF och Svenska bin fortsätter sitt arbete med projektet Honungskollen.se. Honungskollen är ett projekt som syftar till att informera konsumenterna om svensk honung och att ta fram marknadsföringsmaterial för biodlare att använda vid försäljning av sin honung.

Det andra området handlar om att påverka Livsmedelsverket för att försvåra konkurrensen från importerad falsk honung. Honungsringen bedriver detta arbete.

Det sista området fokuserar på att påverka de tre stora grossistaktörerna, ICA, COOP och Axfood, för att undersöka hur de kan bidra till att öka försäljningen av svensk honung. Detta är något som vi på Biodlarna aktivt arbetar med.

”Vi vet att situationen för honungsproducenter som säljer till uppköpare för närvarande är ansträngd, men det finns inga enkla lösningar på komplexa problem. Svensk Honungsförädling i Mantorp arbetar just nu med export av svensk honung. Jag har personligen varit med och utformat visst marknadsföringsmaterial för den japanska marknaden. Detta är en av många åtgärder som behövs för att komma till rätta med den rådande situationen.” – Björn Dahlbäck, Förbundsordföranden Biodlarna

Att påverka honungsmarknaden i Sverige och konsumenternas syn och intresse för svensk honung är en långsiktig process. Tillsammans med andra branschorganisationer arbetar vi kontinuerligt för att få konsumenterna att välja svensk honung och främja införandet av lagstiftning som motverkar importen av förfalskad honung.