Antalet företag inom biodling ökar

2019-07-08

Därför satsar biodlarna på utbildning för att underlätta för fler biodlare att skaffa företag.

– Utbildning är en av grundpelarna i Biodlarnas uppdrag. Därför satsar vi nu på en särskild utbildning för biodlare som vill utöka och växa som företag, berättar Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund.

Sveriges Biodlares Riksförbund målsättning är att medverka till att svensk biodling utvecklas både som fritidssysselsättning och som näringsverksamhet.

-Verksamheten ute i våra föreningar runt om i landet har under de senaste åren lockat många nya medlemmar till våra grundkurser i biodling, berättar Monica Selling.

Nu tar förbundet ytterligare viktigt steg och erbjuder medlemmar med längre erfarenhet utbildning i rationell biodling. Lennart Johansson utbildningsansvarig på Biodlarna berättar mer om upplägget.

-Kursen är tänkt för de biodlare som vill utöka sin bigård till låt säga cirka 15-20 samhällen och uppåt. Jag är övertygad att den även passar småskaliga biodlare, berättar Lennart Johansson.

Startskottet för utbildningarna blir till hösten. Redan nu i sommar har Biodlarna haft en provomgång med utbildningsansvariga inom förbundet.

-Vi var 25 deltagare från hela Sverige, gensvaret från de som deltog har varit positivt. Vår tanke är att anpassa utbildningen för att få med så många intresserade som möjligt i hela landet. Därför väljer vi att genomföra en del av utbildningen webbaserad via länk, säger Lennart Johansson.

Efterfrågan av honung är så stor i Sverige att det som idag produceras inte räcker för den svenska marknaden.
-Det finns en stor potential att lyckas, bara man har kunskapen om hur man ska driva företag inom biodling, säger Monica Selling.

 

Vid frågor kontakta:
För Sveriges Biodlares Riksförbund

Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund
mobilnr: 073-845 85 15, monica.selling@biodlarna.se

Lennart Johansson, utbildningsansvarig för Sveriges Biodlares Riksförbund
mobilnr: 072-318 50 74, lennart.johansson@biodlarna.se

 

Sveriges Biodlares Riksförbund, intresseorganisationen för mer än 15 000 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige. Vi har 270 föreningar i 25 distrikt i hela landet och vårt kontor finns i Skänninge.