Appen: Informations- och utbildningsmaterial för bihälsa och bisjukdomar

Första delen i projektet 2020-2021 är färdig, en ”Handbok i bihälsa som nu är publicerad. År två ska vi   med modern IT-teknik skapa ett digitalt material, en app, utifrån den nu tryckta boken. Det digitala verktyget kan komma att innehålla fler bilder och videos.