Avgörandets stund närmar sig.

2018-04-19

Den 27 april kommer enligt plan en omröstning att ske om Neonikotinoidernas framtid. Det är medlemsländernas representanter i den ständiga tekniska kommittén, som ska försöka enas med kvalificerad majoritet, för eller emot ett permanent förbud. Förslaget gäller all användning utomhus av de tre neonikotinoiderna (klotianidin, imidakloprid och tiametoxam).

Diskussioner förs nu om användningen i sockerbetor, skogsplantor (bla Sverige), men även användningen i växthus är ett frågetecken. En del länder menar att utsläppen från växthus inte är av ringa betydelse, exempelvis Holland. Växthusen är inte täta och halterna utanför är mycket höga utanför växthusen.

BeeLife som Biodlarna är medlemmar i, har träffat Jean Claude Junkers kabinett, för att påverka processen för att åstadkomma ett beslut. Efter EFSAs rapport har flera länder ändrat uppfattning, bla England, de är nu för ett förbud.

Flera andra länder har fått kritik för att de gett dispens för användning trots det tidigare moratoriet som gäller nu. Finland och Bulgarien har varit frikostiga med undantag från förbudet.

EU-parlamentet röstade efter EFSAs rapport, (EFSA = Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) för ett förbud med 506 röster och 27 emot, 28 avstod. EFSA menade att de tre neonikotinoiderna ”inte längre kan anses säkra på grund av de identifierade riskerna för bin”.

”Vi följer den här frågan med stor intensitet”, säger Jytte Guteland EU-parlamentariker för (S) i en telefonintervju som undertecknad gjorde den 18 april. ”Det gäller att tillämpa försiktighetsprincipen fullt ut. Vi måste täppa igen hålen för att få att stoppa användningen. För Sverige gäller det utöver jordbruksväxterna som ska förbjudas också användningen i skogsbruket. Där används gifterna mot snytbagge i tallplantorna.” Hon menar vidare att majoriteten bland medlemsländerna, som ska rösta den 27 april, inte är klar ännu. ”England har ju svängt till att nu vara positiva till förbudet”, fortsätter Jytte. ”Men vi jobbar på”!

Än är inte loppet kört, sista ordet har EU-kommissionen, före dem en till kommitté och ministerrådet. Till slut bestämmer kommissionen och deras förslag är ett förbud för användning utomhus.

Vi återkommer från internationella arenan med mer information.

Lasse Hellander, internationellt ansvarig.

Fotnot: Bin hämtar harts från tall för propolis. Om plantan behandlats är hela växten giftig.

Pressmeddelande 27 april Neonics