Beredskapen måste höjas för hot mot honungsbin

2020-05-19

Beredskapen för att hantera biologiska hot mot den svenska biodlingen är bristfällig. Det visar en ny rapport från Jordbruksverket, som…

uppdrag samt ett bättre fungerande biregister.
En höjning av ersättningen för destruerade bisamhällen till en skälig nivå.

– I…
Hämtat från: Beredskapen måste höjas för hot mot honungsbin