Beredskapen måste höjas för hot mot honungsbin

2020-05-19

 Jordbruksverket presenterar idag en ny rapport som föreslår olika åtgärder för att förbättra skyddet för biodlingen. 

I ett pressmeddelande skriver Jordbruksverket att honungsbin har stor betydelse för både den svenska livsmedelsproduktionen och pollineringen av viktiga grödor som raps, äpplen och jordgubbar. Det finns många olika typer av hot mot den svenska biodlingen, exempelvis från exotiska skadegörare som parasiter och sjukdomar som inte finns i Sverige än men som kan bli ett problem i framtiden. I alla våra grannländer finns till exempel trakékvalster. Kvalstren bor i honungsbinas luftvägar och lever på binas kroppsvätskor.

Läs mer om detta här på Jordbruksverkets hemsida.