Bidöden uppmärksammas i FN

2021-04-08

Bidöden har blivit en uppmärksammad fråga inom det globala arbetet i FN.

I år fattar FN beslut om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald – något som kan få effekter även för det svenska näringslivet, säger Naturvårdsverkets förhandlare Johan Abenius i en intervju med Dagens Industri.

Läs mer: