Bikupor hos Wallenstam

2021-06-08

För några veckor sedan flyttade 240 000 nya hyresgäster in i sina bikupor på Bergakungens tak.

Där har biodlarna i Biotopen tillsammans med Wallenstam påbörjat bygget av flera bisamhällen. Honungen är i full produktion och förhoppningen är att kunna bidra till en ökad pollinering i parker och grönområden i närheten.

Läs mer här: