Bikvalster bekämpas med specialutvecklad svamp

2021-09-22

En nyutvecklad stam av den entomopatogena svampen Metarhizium brunneum, som finns i jordar i hela världen, kan användas för att …

. Kvalstren sprids bland bisamhällena genom att smittade bin flyger in i närliggande bikupor.
Utan behandling har bisamhällen som är
Hämtat från: Bikvalster bekämpas med specialutvecklad svamp