Bin hotade – vi måste hjälpas åt

2020-04-21

I dag, 22 april släpper SLU den fullständiga listan över utrotningshotade arter. Vi i Biodlarna kan redan idag presentera de bin och humlor som riskerar att försvinna.
-De kan tyckas små, men ack så viktiga för oss och för vår natur, säger Monica Selling, ordförande i Sveriges Biodlares riksförbund.

-Många biodlare har en stor och djup kunskap i miljöfrågor. Vi följer forskningen och vi speglar tillståndet på miljöfronten. Att så många vilda bin är utrotningshotade är väldigt oroande, säger Monica Selling.

På grafiken som Nils Kr. Reppen gjort som presenteras här av Biodlarna ser man de bin och humlor som är hotade. Av dem är åtta arter av vilda bin akut hotade, 13 arter starkt hotade och 24 bin och en humla sårbara.

Vårt medlemsantal i biodlarna har ökat varje år, de senaste 10-åren. Förra året visade på en rekordökning, och det stora intresset för biodling håller i sig, vilket vi ser genom tillströmningen av det stora antal nya medlemmar nu under april.

-Som biodlare måste vi ta ett gemensamt ansvar. Vi biodlare ska vara varsamma med utplacering av antalet bikupor i de stora odlingslandskapen så att vi inte konkurrerar ut de vilda bina.

Det pågår också flera projekt och initiativ till gagn för tama bin och vilda pollinerare.

-Positivt är det ökande intresset bland lantbrukare för plantering i åkermarkernas kantzoner. Där de sår öar av fler blommande växter över säsongen, säger Monica Selling.

Ju fler i Sverige som engagerar sig, och på olika sätt bidrar till att gynna för pollinerare både de vilda och honungsbin– desto bättre för vår livsmiljö, för våra barn och barnbarn.

-Så ett frö i jorden för både vilda bin och honungsbin, uppmanar Biodlarnas ordförande Monica Selling.

Rödlistade bin och humlor

Här kan du se alla bin som är rödlistade

Här kan du ladda ner hela listan av rödlistade arter i Sverige 2020. 

 

Vid frågor kontakta:
För Sveriges Biodlares Riksförbund
Monica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund
mobilnr:  073-845 85 15 monica.selling@biodlarna.se

 

Sveriges Biodlares Riksförbund, intresseorganisationen för 15 000 svenska biodlare, arbetar för att öka biodlingen i Sverige.
Vi har 270 föreningar i 25 distrikt i hela landet och vårt kontor finns i Skänninge.