Bin hotas – av rapsen i länet

2018-04-22

LINKÖPING Bina hotas av miljöfaror, kvalster och bidöd – men det finns också en rakt motsatt trend. Intresset för biodling växer, kurserna…

och rör sig i skattlådan där bina arbetar.

– Sjukdomar som varroakvalstret spreds på nolltid där, eftersom bina transporteras runt för att
Hämtat från: Bin hotas – av rapsen i länet