Bina gillar biologisk mångfald

2020-05-20

Gröna sädesfält och kortklippta gräsmattor gör inte bina glada, de vill ha mångfald och blommande växter som äppelträd, bärbuskar och…

i förlängningen allt levande.
Anna-Karin Heino i Kristinehamns biodlarförening kommer att ha en kupa på Gustafsviks…
Hämtat från: Bina gillar biologisk mångfald