Biodlarna kräver totalförbud för neonikotinoider

2018-04-25

Vi förväntar oss att Sverige ställer sig bakom EU-kommissionens förslag att förbjuda neonikotinoider för användning inom växtodlingen utomhus, säger Monica Selling, ordförande för Biodlarna.

Vi i Sveriges Biodlares Riksförbund (Biodlarna) har idag skickat en skrivelse till regeringens representanter för att påtala vikten att de vid omröstningen den 27 april, ställer sig bakom EU-kommissionens förslag att förbjuda neonikotinoider (imidakloprid, thiamethoxam, clothianidin) för användning inom växtodlingen utomhus.

EFSA har slagit fast, med utgångspunkt från en mängd forskningsrapporter, att dessa ämnen allvarligt skadar och dödar pollinatörer, med det menas honungsbin, solitärbin och andra pollinerande insekter. Den mest alarmerande rapporten är den tyska undersökningen att insektsbeståndet där minskat med 75%.

Dessa insektsgifter skadar våra honungsproducerande djur, bina, och minskar därmed pollineringen av basala växter med skrämmande konsekvenser, både för mat och foder samt vilda bär och frukter som allmänheten nyttjar fritt i Sverige.

Tyvärr används dessa insektsmedel även inom skogsbruket och sockerbetsodlingen. Det är växter som inte pollineras av bin, men bina samlar harts från tall till sitt nödvändiga bikitt, propolis. Gifterna sprids dessutom i naturen och tas upp av andra växter som i sin tur förgiftar pollinatörer.

-Det är därför av stor vikt att minska användningen av insektsgifter. Eftersom neonikotinoiderna har lång nedbrytningstid och stor spridning i vatten, utgör de ett hot även för vattenlevande organismer. Vi ser att det är nödvändigt att all användning av dessa ämnen upphör både på åkermark och i skogsmark men även på sikt i växthus, säger Lars Hellander, styrelseledamot Biodlarna och ordförande i kommittén för yttre miljö.

Sveriges Biodlares Riksförbund har 99% av Sveriges organiserade biodlare som medlemmar. Vi har drivit den här frågan länge och har deltagit i Jordbruksverkets försök finansierade av MSB. Vid de försöken framkom att just solitärbin och humlor inte kunde föröka sig om de levde vid fält betade/behandlade med neonikotinoider.

Mot bakgrund av ovanstående ser vi det som en nödvändighet att Sverige röstar för ett förbud inom EU. EU-parlamentet röstade för ett förbud med 506 röster för ett förbud, 27 emot och 28 avstod.

För Sveriges Biodlares RiksförbundMonica Selling, ordförande för Sveriges Biodlares RiksförbundLars Hellander, styrelseledamot och ordförande i kommittén för yttre miljö

Vid frågor kontakta: Lars Hellander 070-216 33 90 ekolasse@gmail.com