Biodlarna rycker ut när bina svärmar

2020-05-31

Intresseorganisationen Biodlarna i Sverige satsar nu på en så kallad svärmtelefon för allmänheten.
Tanken är att man kan höra av sig till…

svärm att ta sig an.
”Vi har haft en vinter som gjort att många bisamhällen har varit rätt stora från början”, säger Ann-Britt…
Hämtat från: Biodlarna rycker ut när bina svärmar