Biodlarnas burketikett får nytt utseende

2024-02-23

Biodlarna lanserar nu en uppdaterad design av vår välkända etikett. Den välkända burketiketten för honung har varit ett kvalitetsmärke för svensk honung sedan 1911. Under årens lopp har etiketten genomgått förändringar i vissa detaljer, bland annat när den övergick till Biodlarnas ägo 1920, i samband med att Svenska Biodlareföreningen och Sveriges Allmänna Biodlareförbund gick samman i en organisation.

Denna senaste uppdatering är en del av vårt kontinuerliga arbete för att säkerställa hög kvalitet och modernisering av vårt varumärke. Vi har också gett mer utrymme för biodlarens information om lokalt producerad honung.

Vi är övertygade om att den uppdaterade designen kommer att fortsätta att representera den höga kvalitet och tradition som Biodlarnas etikett står för, samtidigt som den möter moderna behov och förväntningar från konsumenterna.

”Jag är mycket stolt över det arbete som vi i kvalitetsgruppen har gjort för att ge vår etikett en ny modernare touch”, säger Pelle Lundblad, ordförande för sektionen Biprodukter. ”Det är även en positiv förändring att biodlaren nu kan välja att lägga till information om att det är en lokalt producerad produkt som säljs. Vår etikett ska för konsumenten stå för kvalitet!”

”Biodlarnas etikett med slingan har under många år varit en garant för en kvalitetsgranskad produkt till de svenska honungskonsumenterna. Att vi nu har gjort justeringar, moderniserat och uppgraderat etiketten var en nödvändighet”, säger förbundsordföranden Björn Dahlbäck.

Från och med mars månad kommer etiketten att kunna beställas och därmed utgår den tidigare etiketten.

För att kunna beställa Biodlarnas etiketter måste man vara medlem i Biodlarna samt ska honungen ha genomgått en bedömning för att säkerställa kvaliteten. Närmare information om när etiketten finns att beställa för våra medlemmar kommer att informeras om på vår hemsida.