Bioodlarna överklagar bekämpningsmedelsdispens: -Fruktansvärt giftigt medel

2019-03-19

Sveriges sockerbetsodlare har fått till stånd en dispens för användning av bekämpingsmedlet Gaucho WS 70 under 2019. Gaucho har sedan 2018…

, säger Monica Selling, ordförande i Sveriges Biodlares Riksförbund, till Jordbruksaktuellt.

Biodlarna har fått sitt yrkande om inhibition
Hämtat från: Bioodlarna överklagar bekämpningsmedelsdispens: -Fruktansvärt giftigt medel