BITIDNINGEN 12 | DECEMBER

2022-11-28

Bitidningen landar nu i brevlådorna hos våra medlemmar, med massa spännande läsning. Bland annat detta.

Projektet ”VSH-bin i Sverige” startade i augusti 2016 och har pågått i sex år. Projektet är ett avels- och bihälsoprojekt som syftar till att söka efter varroaresistens i vår inhemska bipopulation, samt bedriva avelsarbete för att stärka denna egenskap i ett upprättat avelsprogram. Mer om rön och erfarenheter av projektet i Bitidningen nr 12.

Dessutom:

  • B-THENET – nytt EU-program för bättre biodlingsmetoder
  • Han skriver Året i bigården nästa år
  • Mjödentusiaster bjuder på sina bästa tips
  • Bihälsa: Dags för oxalsyrabehandling
  • Månadens växter: Höstså frön för mer blomning
  • Konkurrerar honungsbin med vilda bin?
  • Ordföranden om förbundets arbete