Bitidningen

Bitidningen är en medlemsförmån och ingår i medlemsavgiften. Den utkommer med 12 nummer per år, varav jan/feb samt juli/aug är dubbelnummer.

Manusstopp ligger den 1:e varje månad, en månad före utgivningsdatum (dubbelnummer jan/feb = 1 december och juli/aug = 1/juni).

Lokalföreningarna och distrikten kan annonsera sina aktiviteter gratis i Bitidningen under Almanackan (och här på hemsidan). Genom att läsa det kan medlemmarna hitta vilka aktiviteter som finns.

I Bitidningen finns artiklar om biodling både för nybörjare och för dem som varit biodlare en längre tid. Förbundsstyrelsen och förbundskansliet informerar om olika aktuella händelser och vad som sker inom biodlingen. I Bitidningen förekommer också information om myndighetsbeslut och andra nyheter som berör biodling, honung och andra biodlingsprodukter, pollinering, landsbygdsutveckling, småföretagande, med mera.

I tidningen presenteras även olika erbjudanden till medlemmarna både från den försäljningsverksamhet som förbundet bedriver och som Biodlarna åstadkommit genom avtal med olika företag.

Annonser, insändare eller artiklar som du önskar få infört i Bitidningen skickas till bitidningen@biodlarna.se. Tidningen har en självständig roll i organisationen och arbetar efter sunda, journalistiska principer och redaktionell frihet med tryckfrihetslagstiftningen som grund. Redaktören gör ett journalistiskt urval av inskickat redaktionellt material.

Samannonsering kan även göras mellan Bitidningen och Biodlarnas hemsida. Även dessa annonser sköter redaktören och även svar på övriga frågor som berör Bitidningen.

Du som inte är medlem kan prenumerera på Bitidningen till en kostnad av 600 kr/ år. Kontakta anette.irebro@biodlarna.se för mer information.

Tipsa oss!

Här kan du tipsa oss om sådant som du vill att vi skriver om i Bitidningen. Vi vill både ha korta notiser och långa artiklar, lättsmälta och tyngre ämnen i en lagom blandning i tidningen. Tveka inte att skriva ner stora som små händelser i din bivärld och ta några kort med din kamera. Skicka in det till redaktionen som välkommet tar hand om ditt material på lämpligaste sätt.