Bitidningen

Bitidningen är en medlemsförmån som skickas till alla medlemmar (förutom familjemedlemmar) och ingår i medlemsavgiften. Den utkommer 10 ggr per år (dubbelnummer juli/aug samt nov/dec).

Medlemsavgiften måste vara betald senast 30 november för att man ska få januarinumret av Bitidningen. Detta beror på att adressfilen med medlemmar/prenumeranter skickas till tryckeriet i början av december. Betalar man senare får man nästkommande nummer av Bitidningen och får då, om man önskar, beställa tidigare nummer mot en expeditionskostnad – i dagsläget 25 kr.

Manusstopp ligger den 1:e varje månad – en månad före utgivningsdatum (dubbelnummer juli/aug = 1/6 och nov/dec = 1/10).

Lokalföreningarna och distrikten kan annonsera sina aktiviteter gratis i Bitidningen under Almanackan (och här på hemsidan). Genom att läsa det kan medlemmarna hitta vilka aktivitet som finns.

I Bitidningen finns artiklar om biodling både för nybörjare och för dem som varit biodlare en längre tid. Förbundsstyrelsen och förbundskansliet informerar om olika aktuella händelser och vad som sker inom biodlingen. I Bitidningen förekommer också information om myndighetsbeslut och andra nyheter som berör biodling, honung och andra biodlingsprodukter, pollinering, landsbygdsutveckling, småföretagande, med mera.

I tidningen presenteras även olika erbjudanden till medlemmarna både från den försäljningsverksamhet som förbundet bedriver och som SBR åstadkommit genom avtal med olika företag.

Exempel på medlemsförmåner som återkommer varje år är till exempel bisjukdomsförsäkringen, beställning av etiketter, prenumeration på utländska bitidningar, böcker, informationsmaterial, videofilmer med mera som kan köpas från förbundskansliet. I Bitidningen presenteras varje vår också en redogörelse över vilka öppettider och andra villkor för SBR:s parningsstationer och vilket arv som drönarsamhällena på dessa kommer att ha kommande sommar.

Annonser, insändare eller artiklar som du önskar få infört i Bitidningen skickas till redaktör Mia Karlsvärd, mia.karlsvard@biodlarna.se. Tidningen har en självständig roll i organisationen och arbetar efter sunda, journalistiska principer och redaktionell frihet med tryckfrihetslagstiftningen som grund. Redaktören gör ett journalistiskt urval av inskickat redaktionellt material.

Samannonsering kan även göras mellan Bitidningen och Biodlarnas hemsida. Även dessa annonser sköter redaktören. Hon svarar även på övriga frågor som berör Bitidningen.

Du som inte är medlem kan prenumerera på Bitidningen till en kostnad av 600 kr/ år. Kontakta anette.irebro@biodlarna.se för mer information.

 

Tipsa oss!

Här kan du tipsa oss om sådant som du vill att vi skriver om i Bitidningen. Vi vill både ha korta notiser och långa artiklar, lättsmälta och tyngre ämnen i en lagom blandning i tidningen. Tveka inte att skriva ner stora som små händelser i din bivärld och ta några kort med din kamera. Skicka in det till redaktionen som välkommet tar hand om ditt material på lämpligaste sätt.