BITNINGEN 6 | JUNI

2023-05-25

Biodlarnas nya styrelse

I juninumret av Bitidningen möter vi Biodlarnas nya styrelse, som valdes vid Riksförbundsmötet i Nyköping i april. Fem män och fyra kvinnor tar nu plats i förbundets ledning. Fyra av dem har varit med senaste mandatperioden, fem är helt nya.

Dessutom:  

  • EU-rapport avslöjar: 46 procent av importerad honung är falsk
  • Esko Wiklund, Året i bigården: Kupbänken står illa till
  • Biodlingens Vänner gör nya idéer möjliga
  • Sommarens utmaning: Rita bin och biodlare
  • Resistenta bin lär sig jaga varroa
  • Bihälsa: Honungsdagg en extra krydda
  • Dags att beställa etiketter