Blå fält växer i popularitet – gynnar honungsskörden

2020-07-30

Facelia, även kallad honungsört, är en lavendelblå blomma som under sommaren dykt upp allt mer på de halländska åkrarna.
”Jag märker …
Hämtat från: Blå fält växer i popularitet – gynnar honungsskörden